Het laadproces verdient de nodige aandacht. De laad locatie alsmede verschillende beveiligingsaspecten zijn van groot belang. Zorg dat u deze leest zodoende de kennis te hebben om  veilig de batterij te laden.

 Lees de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de batterij in detail:

-Laad de batterij bij voorkeur overdag op

-Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij vol is

-Laad een batterij op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden.

 • Laat de accu NOOIT in de boot gemonteerd liggen om op te laden maar haal m er uit.
 • Bewaar de batterij NOOIT volledig opgeladen of leeg.
 • Laat een oplaadbatterij NOOIT onbeheerd achter, houd het laadproces in de gaten en reageer op eventuele problemen die zich kunnen voordoen.
 • Laad NOOIT een hete accu op, laat deze altijd eerst afkoelen.
 • Gebruik altijd de meegeleverde oplader van BOATMAN. Onjuiste opladers kunnen permanente schade aan de batterij veroorzaken en tot brand leiden.
 • Laad de batterij NOOIT te veel op. Overladen zal de levensduur van de batterij beïnvloeden.
 • Bewaar de batterijen NOOIT op een locatie waar de temperatuur gedurende langere tijd de 25°C (80°F) overschrijdt. (bijvoorbeeld nooit in een auto, garage, keuken of in de zon)
 • Bewaar de batterijen ALTIJD op een koele, droge plaats tussen 5-25°C (40-80° F).
 • Zorg ervoor dat de positieve en negatieve kabels van de accu of oplader NOOIT elkaar raken.

 Hierdoor kan de batterij kortsluiten en tot brand leiden.

Demonteer nooit een batterij foute montage kan  kortsluiting in de batterij veroorzaken en tot brand leiden.

 • Laad NOOIT een gezwollen of opgezwollen batterij op (zelfs als deze bij aankoop opgezwollen is).

 Doorgaan met het opladen van een begonnen batterij opzwellen zal resulteren in brand.

Volg deze stappen als de batterij tijdens het opladen hoge temperaturen bereikt:

 • STOP het laadproces en koppel de accu onmiddellijk los.
 • Koppel de accu onmiddellijk los van de lader.
 • Plaats het in een open, niet-brandbare ruimte.
 • Bekijk het ongeveer. 30 minuten vanaf een veilige afstand.
 • Volg de juiste procedure om de batterij weg te gooien.
 • Inspecteer de batterij ALTIJD om er zeker van te zijn dat er geen tekenen van schade,

vervorming of zwelling zijn voordat u deze oplaadt.

Als dit het geval is, STOP dan met het opladen van de batterij en volg de juiste procedure om de batterij weg te gooien..

 • Houd het apparaat uit de buurt van vocht, water, hoge temperaturen en andere omgevingen die niet bevorderlijk zijn voor het opladen van de batterij.
 • Laad batterijen ALTIJD op in een vuurvaste container en uit de buurt van brandbaar materiaal.

Laad de batterij NIET op op oppervlakken die vlam kunnen vatten, zoals hout, stof, tapijt of het apparaat van de toepassing, enz. En NIET opladen in omgevingen waar brand kan ontstaan, zoals de keuken, garage, magazijn, enz.

Volg deze stappen als de batterij na een crash hoge temperaturen bereikt:

 • Koppel de accu onmiddellijk los van de boot.
 • Plaats het in een open, niet-brandbare ruimte.
 • Bekijk het ongeveer. 30 minuten vanaf een veilige afstand.
 • Als de batterij stabiel lijkt (geen tekenen van schade of zwelling), ga dan voorzichtig verder met het weer in gebruik nemen ervan.
 • Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Vermijd het overmatig ontladen van de batterij; dit kan permanente schade aan de batterij veroorzaken.
 • Ga voorzichtig om met de batterij; als u deze laat vallen, kan dit permanente schade veroorzaken. Gebruik geen batterij die gevallen is

Met de aanschaf van dit product bent u akkoord gegaan dat Boatman Nederland/Duitsland op geen enkele wijze aansprakelijk is te stellen voor gevolg schade die ontstaan is door het geleverde product